کاترین


پكيج-پكيج رادياتور-پكيج ايران رادياتور-دستگاه تصفیه آب

روشویی لگنی است از جنسی مانند سرامیک یا فلز که شیر آبی بالای آن کار گذاشته می‌شود و برای شستن دست و رو به کار می‌رود.
روشویی در هر جایی که به آن نیز باشد ساخته می‌شود به‌ویژه کنار توالت.
به فضایی هم که لگن روشویی در آن کار گذاشته شده روشویی می‌گویند؛
یعنی برای نمونه سرویس بهداشتی دربردارندهٔ فضاهایی مانند حمّام، توالت و روشویی خواهد بود.

در ایران به این فضا و لگن کارگذاشته‌شده در آن دست‌شویی می‌گفته‌اند و هنوز هم می‌گویند. روشن است که واژهٔ دست‌شویی به محل شستن دست اشاره دارد؛ ولی بعدها دستشویی از روی مجاز به کل مجموعهٔ توالت و محل شستن دست گفته شد.
و سپس‌تر برای پرهیز از گفتن واژه‌های آبریزگاه، مستراح یا توالت،
از همین واژهٔ دست‌شویی برای اشاره به معنای توالت بهره گرفته شد.

بنابر این، اکنون در ایران برای نامیدن جایی که در آن تنها دست و رو را می‌شویند از واژهٔ روشویی بهره می‌برند.
این واژه که شاید در بازار ساخته شده، به‌تازگی در ایران رایج گشته و در ساخت آن دوباره مانند:
واژهٔ دست‌شویی به عبارت فارسی «شستن دست و رو» نظر داشته‌اند.
ولی این بار به جای دست از بخش رو در ساخت واژهٔ روشویی بهره جسته‌اند.

فروشگاه صباغی